Opslag

Opslagstavle til kommunikation fra klubmedlemmer til udvalg og/eller information fra udvalg til klubmedlemmer.
Intern udvalgskommunikation bør foregå på udvalgsintra.

Hus & Aktivitetsudvalg

Formål: 

Sikre at vores hus er funktionelt, vedligeholdt, rent og ryddeligt.


Opgaver: 

  • Planlægge vedligeholdelsen af huset
  • Udføre indendørs vedligeholdelse – indkalde folk ad hoc når det skønnes nødvendig
  • Koordinere vedligeholdelsesopgaver til arbejdsdagen
  • Vedligeholde udendørsområdet– indkalde folk ad hoc når det skønnes nødvendig
  • Tovholder på renovering af køkken i det lille klubhus
  • Kontakt til den rengøringsansvarlige for havnen + rengøringsfirmaet
  • Kontakt til Jolleafdelingen for koordinering af vedligehold etc.
  • Kontakt udvalg for udlån af det lille klubhus
  • Forestå affaldssortering og bortskaffelse af affald