Medlemskab af Nappedam Kajak 2020

 

Status 2. maj 2020

 

Ny roer: Klubbens introkurser er fyldt opLæs mere herunder hvis du vil på venteliste

 

Friroet fra anden klub Klubben er åben for overførselLæs mere herunder ift. kontakt.

 

 

Corona Info

Corona gør at mange af vores aktiviteter vil blive forsinket eller i værste fald aflyst.

Introkurser for nye medlemmer vil også blive berørt og vi tilpasser undervisningen så der er afstand mellem kursusterne under alle øvelser. Der vil også blive stillet krav til ekstra rengøring når du låner grej af klubben. Vi planlægger afholdelse af kurser fra den 13. maj 2020.

 

Vores normale information

 

Nye medlemmer uden eksisterende frironing

Nappedam Kajaks introkurser er fyldt op med nye medlemmer til 2020 sæsonnen. 

Hvis du ønsker at komme på venteliste til sæson 2021 så kontakt Jesper Norup på mobil 2920 8424 (send gerne en sms først med en kort besked). 

 

Nye medlemmer som allerede er friroet

Er du allerede friroet fra en anden klub med med et nyere kajakbevis, så har du også mulighed for at blive medlem af Nappedam Kajak fra sæson 2020.

Du bedes i så fald kontakte Jesper Norup på mobil 2920 8424 for at aftale nærmere (send gerne en sms først med en kort besked). Bemærk at kontingentet følger kalenderåret.

 

Har du øvrige spørgsmål til medlemsskab er du altid velkommen til at kontakte klubben.

 

 

Kontingentpriser 2020 (inklusiv kontingent til bådelaug og kajakkontingent)

 

  • Ordinært medlem: 1565 kr. (havne- og kajakafdeling kontingent - 1000+565 kr.) 
  • Junior (under 18 år): ca. 1130 kr.
  • Eksisterende medlemmer af Nappedam Bådelaug: 565 kr .
  • Introduktionskursus for nybegyndere (20 timer): 600 kr.


Når du er medlem af Nappedam Kajak er du også medlem af Nappedam Bådelaug. Medlemsskab giver således adgang til alle bådelaugets arrangementer, klubkajakker, værksted og andet udstyr på havnen - f.eks. brug af trailerrampe, klubhuse og badefaciliteter. Medlemsskabet er gyldigt for ét kalenderår. 

 

Frironing

Vores frironingskrav og sikkerhedsregler kan du kan læse mere om her på hjemmesiden. Vi forventer at du i løbet af den første sæson gennemfører et introduktionskursus på ca. 20 timer (medmindre du er friroet fra anden klub) samt aflægger svømmeprøve på 200 meter. 
Er du allerede friroet fra en anden klub, så skal du aflægge "optagelsesprøve" - herunder bl.a. redningsøvelser og svømmeprøve. Du vil blive kontaktet af klubbens instruktører herom. 

 

Frivilligt arbejde i Nappedam Kajak

Nappedam Bådelaug er baseret på frivilligt arbejde, og som medlem af kajakafdelingen forventes det, at du deltager i de opgaver, som kajakafdelingen har ansvaret for.

Når du er optaget i klubben, skal du via vores hjemmeside melde dig til mindst ét opgaveområde (ca. 3 timers arbejde), så vi kan hjælpes ad med til at løfte det frivillige arbejde på havnen. 

En del af det frivillige arbejde udføres på de to årlige arbejdsdage, og en del udføres i turnusordninger. Det er IKKE muligt at blive fritaget for frivilligt arbejde via et øget kontingent. 

 

Udvalg i Nappedam Kajak

Desuden kan du som medlem deltage i et eller flere udvalg, som du har interesse i at deltage i. Udvalgene tager sig primært af planlægningsmæssige opgaver, og du kan her være med til at præge klubbens udvikling og sæsonens aktiviteter. Læs mere om udvalgenes opgaver på menupunktet "Udvalg".

Med venlig hilsen
Nappedam Kajak

Frironingskrav i Nappedam Kajak

Se mere på siden "Frironing"

Læs mere om sikkerhed her

Sikkerhed - Klik her!