Nappedam Kajak

er en afdeling i Nappedam Bådelaug. Bådelaugets daglige ledelse varetages af Bådelaugets bestyrelse, der repræsenterer Bådelauget. Underafdelingen Nappedam Kajak følger derfor Bådelaugets privatlivspolitik.

Generelle spørgsmål til Nappedam Kajak kan sendes til info@nappedamkajak.dk eller til Nappedam Kajak, Molsvej 33, 8410 Rønde.

Styrelse og udvalg i Nappedam Kajak kan findes i menuen "Udvalg" på toppen af siden . Styrelsen vælges ved årsmøde hvert år i november, hvor også medlemmer melder sig til udvalg og opgaveområder(red. frivillig arbejde). Det er hensigten at alle medlemmer er tilmeldt et opgaveområde og herudover også gerne et udvalg.
Kontakt tovholderne for udvalg, hvis du har spørgsmål. Selve tilmeldingen til udvalget laver du fra "Min Side".

Udover vedtægterne for Nappedam Bådelaug har Nappedam Kajak udarbejdet en forretningsorden til støtte for styrelsens arbejde. Forretningsordenen kan hentes her.